ČINŽOVNÍ DŮM

KRAKOVSKÁ

Činžovní dům v Krakovské ulici u Václavského náměstí jsme poznali v dosti zbídačeném stavu. Kdysi krásný pavlačový dům musel strpět zásahy v podobě provedení nových rozvodů a instalací, které byly zasekány do stěn společných prostor a ponechány bez zakrytí. Omítky ve značném rozsahu odpadávaly ze stěn, po fasádách ve dvoře se táhla spousta nevyužívaných komínů. Navíc se na domě neblaze podepsala i doba komunismu, kdy např. původní dlažba na pavlačích byla nahrazena tím jediným a nevzhledným, co bylo v tu dobu k dispozici. V našem návrhu jsme se snažili společným prostorám domu a fasádám vrátit jejich původní důstojnost a autenticitu, ale zároveň přidat špetku současné vrstvy a moderních prvků. Pro tento projekt jsme zpracovávali architektonickou studii, jednostupňovou dokumentaci pro provedení stavby a nyní se těšíme na autorský dozor během realizace.

Architekt: Kristýna Kadlecová, DEPLAN | Ondřej Šafránek
Projektant: DEPLAN | Ondřej Šafránek, Jan Adamec
Vizualizace: Kristýna Kadlecová
Spolupráce: Lubor Šimek, Karel Sommer
Místo: Praha - Nové Město
Projekt: 2020-21
Realizace: 2022

zobrazit všechny projekty projekty