REKONSTRUKCE

LIBOC

Projekt pro stavební povolení úprav rodinného domu v historickém jádru pražské Liboce jsme zpracovali na základě studie architektky Jany Jemelkové.

REKONSTRUKCE

VRBICE

Projekt rekonstrukce historické budovy maštale a sýpky navázal na studii architekta Pietro Giuffridy a byl jednostupňově zpracován až do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby.

zobrazit všechny projekty projekty