Č.P.14

OSLETÍN

Záměr spočívající v zobytnění podkroví obytné části a opětovné výstavbě hospodářské části historické chalupy jsme zpracovali od úrovně architektonické studie, po dokumentaci pro stavební povolení a nadále se na něm podílíme výkonem autorského dozoru.

REKONSTRUKCE

LIBOC

Projekt pro stavební povolení úprav rodinného domu v historickém jádru pražské Liboce jsme zpracovali na základě studie architektky Jany Jemelkové.

REKONSTRUKCE

VRBICE

Projekt rekonstrukce historické budovy maštale a sýpky navázal na studii architekta Pietro Giuffridy a byl jednostupňově zpracován až do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby.

zobrazit všechny projekty projekty