VÝZKUMNÉ ZAŘÍZENÍ

GENETICKÁ ZAHRADA

Zadáním investora (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze) bylo navrhnout v rámci Brožkovy genetické zahrady prostor pro výzkum rostlin ve specifických podmínkách, simulovaných v tzv. růstových komorách. Umístění budovy uvnitř historického Nového Města pražského, navíc v ploše zeleně, přineslo logicky přísné nároky ze strany památkové péče a několikanásobné projednávání tohoto záměru. Na druhé straně stál napjatý termín, daný podmínkami grantu na celoevropsky významný výzkum, pro nějž objekt vznikal (projektování, úřední řízení i samotné provedení se tak musely vměstnat do těžko uvěřitelného roku a půl). S ohledem na místní kontext byla navržena do svahu zapuštěná stavba s intenzivní zelenou střechou, působící téměř jen jako opěrná stěna ve svahu, navíc s treláží a výsadbou popínavých rostlin. Vnitřní prostor je pojat přiznaně utilitárně, ovšem se zachováním důstojnosti, příslušící akademické půdě. Projekt je autorským dílem od studie, přes projekt pro územní a stavební řízení, až po dokumentaci pro provedení stavby i návrh interiéru. Ani samotná realizace stavby se ale neodehrála bez naší aktivní účasti.

Architekt: DEPLAN | Ondřej Šafránek, Matěj Čížkovský
Projektant: DEPLAN | Ondřej Šafránek
Spolupráce: Lubor Šimek, Hana Menclová, TZpro, Pavel Tesař
Místo: Brožkova Genetická Zahrada, Praha - Nové Město
Projekt: 2020
Realizace: 2021

zobrazit všechny projekty projekty