BYTOVÝ DŮM

RUDNÁ

Pro kompletní rekonstrukci a přestavbu bytového domu v historické části Rudné zpracovával náš ateliér architektonickou studii. Dům se nacházel ve velmi neutěšeném technickém stavu a v nepříznivých okolních podmínkách. Jelikož k objektu nenáležel ani čtvereční centimetr pozemku mimo jeho obrys, bylo pro splnění regulativ nutné, aby se všechny funkce odehrály uvnitř. Dům tak obsahuje kromě 4 bytů i parking až pro 8 automobilů a výtah propojující ho s každým podlažím. Záměrem návrhu bylo vytvořit kontrast mezi starým a novým (původní hmota budovy versus šedé kostky – arkýře) a také zachovat odkaz na členění původního domu vytvořením nik ve fasádě v místě dnes již nepotřebných okenních otvorů.

Architekt: DEPLAN | Ondřej Šafránek, Jan Adamec
Vizualizace: Kristýna Kadlecová
Místo: Rudná
Studie: 2021

zobrazit všechny projekty projekty